تدریس خصوصی ریاضی

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی


تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی در منطقه یک تهران 


ازگل-تجریش-فرشته -ولنجک-اقدسیه-جماران-زعفرانیه-قیطریه-نیاوران -فرمانیه


توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف

 تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

 تدریس خصوصی ریاضی 2 دانشگاه

 تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

 تدریس خصوصی ریاضی المپیاد

 تدریس خصوصی ساختمانهای گسسته

 تدریس خصوصی ریاضی گسسته 

 تدریس خصوصی هندسه تحلیلی

 تدریس خصوصی آمار

 تدریس خصوصی دیفرانسیل و انتگرال

 تدریس خصوصی ریاضی عمومی

 تدریس خصوصی ریاضی پایه


تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال

تدریس خصوصی ریاضی عمومی مدیریت

تدریس خصوصی ریاضی عمومی حسابداری

تدریس خصوصی المپیاد ریاضی

مدرس المپیاد ریاضی -نظریه اعداد

 جبر ترکیبیات- هندسه مسطحه

مدرس ریاضی دانشگاه

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی

حل تمرین های ریاضی دانشگاهی

پروژه محاسات عددی و ریاضیات عددی

معادلات اشتروم لیوویل

 معادلات همگن- انتگرال دوگانه- توابع برداری

 آمار و احتمال مهندسی

 حسابان- معادله رویه ها- هندسه فضایی

 هندسه تحلیلی- مشتق توابع چند متغیره

 حد توابع چند متغیره- انتگرال روی خم- انتگرال روی سطوح و رویه ها

 انتگرالهای چندگانه- تکنیکهای انتگرال گیری

 اثبات حد توابع-حل تمرین ریاضی مهندسی

 اعداد مختلط- مختصات قطبی و استوانه ای

 مختصات کروی- نمودارهای قطبی

 آزمون آنلاین ریاضی- امتحان مجازی ریاضی دانشگاهی

 توابع مختلط- سری فوریه- معادلات دیفرانسیل پاره ای

 دستگاه معادلات دیفرانسیل

 تغییر متغیر در انتگرال گیری- محاسبات سریع ریاضی

 روشهای تستی ریاضی- حد و پیوستگی

 کاربرد ریاضیات- محاسبات عددی

 روشهای عددی پیشرفته


تلفن :09124396809